Medgivande och avtal

Medgivande och avtal om tjänsten BKY

När Transportstyrelsen medgett Direktåtkomst till Vägtrafikregistret kan den tekniska inkopplingen ske och produktionen av frågor och svar kan börja.

Villkoren för att teckna avtal om tjänsten är reglerade i BKYs Allmänna avtalsvillkor.

När den tekniska anslutningen genomförts kan den ansvarige användaren logga in på BKY Kontrollpanel och skapa autentiseringsuppgifter som behövs för att kunna skicka frågorna och ta emot svaren. Avtalet blir giltigt i och med att tjänsten tas i bruk.

Om Transportstyrelsen av någon anledning skulle återkalla medgivandet till direktåtkomst kommer avtalet om tjänsten BKY och den systemmässiga åtkomsten att avslutas omedelbart.