Priser

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften till tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är 500 kr. Anslutningsavgiften är en engångsavgift och tas ut per företag oavsett anslutningsform.

Anslutningsalternativ

Egen lösning

Berättigad nyttjare (företaget) skapar en egen klient, enligt ett tekniskt kontrakt, för kommunikation med Vägtrafikregistret (VTR) via BKY. BKY tar inte ut någon särskild fast avgift för företag som skapat en egen klient. Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

Systemleverantör

Berättigad nyttjare (företaget) anlitar en systemleverantör till branschen som har skapat en klient, enligt ett tekniskt kontrakt, för kommunikation mellan Berättigad nyttjares register och VTR via BKY. Separat avtal om tjänsten tecknas med systemleverantören. BKY tar inte ut någon särskild fast avgift för företag som ansluts genom en systemleverantör.

Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

BKY webbKlient

Berättigad nyttjare (företaget) abonnerar på en molntjänst som hanterar en uppladdad Excelfil med angivna förar-/ och eller tillståndsbehörigheter alternativt fordons registreringsnummer, frågor och svar schemaläggs och hanteras automatiskt. Om en avvikelse inträffar skickar systemet en e-post med uppmaning att logga in i klienten och se vem som berörs.

Avdelningar

En del företag kan ha fler varumärken/regioner etc. Det är nu möjligt att lägga upp dessa som avdelningar i BKY. 

Avgift BKY webbKlient

Abonnemangsavgiften för BKY webbKlient är 500 kr/månad.
Kostnaden för produktion av frågor och svar (rörlig kostnad) enligt nedanstående prismodell.

Avgift avdelningar

Avgiften för avdelningar är 49 kr/månad.

Prismodell BKY

En grundläggande förutsättning för att säkerställa behörighetskontrollens kvalitet är att den genomförs frekvent. Systemet ställer frågor och hämtar svar på förarbehörigheter och trafiktillstånd varje dag året om med priser enligt följande:
Pris per fråga på förare är 40 öre, oavsett ni frågar på en eller flera behörigheter. Pris per fråga på trafiktillstånd är också 40 öre.

Priset motsvarar för att fråga på en förares behörigheter alternativt ett transportföretags trafiktillstånd 146 kr/år.

Frågor på fordon ställs en gång per vecka och priset per fråga är 40 öre. Priset motsvarar ca 21 kr/år för att fråga på ett fordon.

Exempel

Företag som vill ansluta sig till behörighetskontrollen erlägger en avgift enligt följande:

Antal förare * pris per fråga * månadens dagar = månadsavgift

Exempel: 500 * 0,40 * 30 (juni) = 6 000 kr

Fakturering sker en gång per månad. Moms tillkommer på priserna ovan.

Faktureringen sker via e-post med PDF faktura alternativt e-faktura via bankanslutning.

För er som är medlem i Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och eller Sveriges Åkeriföretag, läs mer om medlemsvillkoren för BKY på er medlemssida eller kontakta er branschorganisation.