Behörighetskontroll

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett hjälpmedel för företagen att svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp.

Systemet bygger på dagliga kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktillstånd. Kontrollerna sker genom att utbyta frågor och svar genom en webbtjänst mellan Berättigad nyttjare (kunden) via BKY och Vägtrafikregistret (VTR).

För att få möjlighet att genomföra kontrollerna krävs att Transportstyrelsen (TS) medgett Direktåtkomst till VTR. Kunden blir därigenom Berättigad nyttjare av systemet.

Företagets register med kända behörigheter över förare och/eller företag används som underlag och skickas in till VTR via BKY. I VTR förses varje identitet med ett JA eller NEJ om behörigheten är giltig eller inte. Uppgifterna skickas tillbaka och pausas hos BKY till dess att Berättigad nyttjare hämtar svaren. Om någon av identiteterna får en avvikelse med ett NEJ så uppmärksammas Berättigad nyttjare särskilt om detta, vanligen genom en systemgenererad e-post eller SMS.

Frågande företag som har Transportstyrelsens medgivande att kontrollera trafiktillstånd kan även fråga på sina tillståndshavares fordon om de är anmälda på trafiktillståndet genom att ange och skicka in registreringsnummer som Vägtrafikregistret svarar JA eller NEJ på. I denna tilläggstjänst ställs frågor en gång per vecka.