BKY webbinarier

den 11 och 17 november

 

Är era förares behörigheter giltiga?

Hur vet ni att era förares taxiförarlegitimation och körkort är giltiga?
Hur kontrollerar ni giltigheten?
Och hur ofta? 

Flera av medlemsföretagen i Svenska Taxiförbundet har ännu inte anslutit sig till BKY.

Följ God Taxitradition och anslut er till BKY.

Anmäl er till BKY webbinarier den 11 och 17 november!

Ni som arbetsgivare i yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ni ska ha kontroll på att era förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Som medlem i Svenska Taxiförbundet ska ni följa God Taxitradition. Artikel 5.3   Behörighetskontroll anger att:

Medlem ska vara anslutet till BKY och fortlöpande kontrollera såväl samtliga förares taxiförarlegitimation (TFL) som samtliga anslutna taxiföretags trafiktillstånd.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven

Om en av era anställda kör utan TFL och blir stoppad av polisen så kan det bli dyrbart både för föraren och er.

Ansök till BKY här

Vill ni veta mera om BKY innan ni ansöker så anmäl er till ett av de två digitala möten som vi arrangerar för våra medlemmar i Svenska Taxiförbundet där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar.

Även de företag som redan är anslutna till BKY är givetvis välkomna att delta i webbinarierna och få en uppdatering om BKY.

Tidigare webbinarier har rönt stor uppskattning. Webbinariet avslutas med frågestund där ni kan ställa frågor om smått och stort.

När?
Fredag 11 november kl. 10.00-10.30 eller Torsdag 17 november kl. 14.00-14.30

Var?
Digitalt via Microsoft Teams

HUR?
Anmäl ditt deltagande till anmalan@bky.se. Ange vilket datum du vill delta.
Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Kontakta mig om du har några frågor via e-post till kundansvarig@bky.se eller så ring mig.

 

Göran Säfström
Produkt & Kundansvarig BKY