Anslutning

Processen

Transportstyrelsens tjänst Direktåtkomst

Företag som omfattas av kravet kan anslutas till BKY först efter att Transportstyrelsen beslutat medge Direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Det finns tre tekniska vägar för att anslutas och genomföra kontrollerna i BKY. Företaget (Berättigad nyttjare) bygger egen klient, använder en av systemleverantörernas lösning eller använder BKYs webbKlient (molntjänst).

Gå till Ansökan om direktåtkomst, fyll i uppgifterna i formuläret som behövs för såväl ansökan som avtalet om tjänsten. Skriv ut båda blanketterna (ansökan och avtal), låt firmatecknare underteckna båda exemplaren och skicka in dem till Svenska Taxiförbundets Service AB, Karlavägen 83, 114 59 Stockholm. Efter ankomst och registrering skickar Förbundet ansökan vidare till Transportstyrelsen för handläggning och beslut om medgivande. Handläggningstiden hos Transportstyrelsen är 2-3 veckor.