Behörigheter

Om behörigheter

Vilka behörigheter som får ingå i respektive Berättigad nyttjares frågeunderlag styrs av Transportstyrelsens beslut om medgivande till Direktåtkomst. Behörigheter som kan ingå i kontrollen är:

Medgivande för Taxiföretag:
• Taxiförarlegitimation
• Trafiktillstånd

Medgivande för bussföretag:
• D-behörigheter
• YKB buss
• Färdskrivarkortnummer
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd

Medgivande för godstransportföretag:
• ADR Grund
• ADR Klass 1
• ADR Klass 7
• ADR Tank
• B-behörigheter
• C-behörigheter
• YKB gods
• Färdskrivarkortnummer
• Nationellt trafiktillstånd
• Gemenskapstillstånd
Företag med blandad verksamhet (t.ex. taxi och bussverksamhet) kan ansöka och få medgivande för båda trafikslagen. De får då följaktligen fråga på både taxiförare och bussförare.

Fordonskontroll
Frågande företag som har Transportstyrelsens medgivande att kontrollera trafiktillstånd kan även fråga på sina tillståndshavares fordon om de är anmälda på trafiktillståndet.