Fakturering

Fakturering

En sammanställning av antalet frågor och svar som utväxlats under månaden blir underlag för fakturering av anslutna företag.

Om en person (enskild näringsidkare) ingår i både kontroll av förarbehörighet och tillståndskontroll sker ingen dubbeldebitering utan i ett sådant fall sker endast en debitering för båda kontrollerna.