Anslutningsalternativ

Anslutningsalternativ

Det finns tre alternativ för inkoppling av tjänsten.

Alternativ 1 - Egen lösning
Företaget utvecklar en egen klient genom att använda det tekniska kontrakt som BKY tillhandahåller. Det ger störst flexibilitet för integrering i den egna IT miljön.
Kontakta servicedesk-it@bky.se för mer information

Alternativ 2 - Systemleverantör
Företaget använder den inbyggda klienten som leverantörer av system till branschen tagit fram. För taxibranschen finns klienter som är kopplade till taxameter/trafikledningssystem.
För närvarande har följande systemleverantörer färdiga lösningar, där vår senaste tillkomna systemleverantör är Flex Applications AB. Se pressrelease.

• Flex Applications
• Frogne
• Halda
• Holmedal Data
• TAXIsystem
• TaxiTeknik
• TransPA

Kontakta din leverantör för närmare information om deras lösning. För deras tjänst tecknas separat avtal om deras kommunikationstjänst. Systemleverantörernas tjänst och tillhörigt avtal har ingen inverkan på relationen mellan Berättigad nyttjare och BKY vilket innebär att Transportstyrelsens villkor för Direktåtkomst samt BKYs Allmänna avtalsvillkor om tjänsten är styrande för att upprätthålla produktionen.

Alternativ 3 - BKY webbKlient
BKY webbKlient är en molntjänst som dagligen ställer frågor och hämtar svar från tjänsten BKY.

Vid kontroll av förarbehörigheter prepareras en Excel-fil med uppgifter om respektive förares personnummer och de behörigheter som föraren uppgett att han har.

Vid kontroll av trafiktillstånd prepareras en Excel-fil med uppgift om respektive tillståndshavares organisations-/ personnummer samt vilken typ av trafiktillstånd det gäller.

Efter uppladdning av Excel-filerna ingår underlaget i det dagliga frågeunderlaget till Vägtrafikregistret. Om hämtade svar innehåller ett NEJ (avvikelse) på en frågad behörighet skickas en e-post om detta med uppmaning att logga in på BKY webbKlient för att se vilken eller vilka företag/personer som är berörda och vilken behörighet det gäller. Tjänsten spärrar med automatik en förare/företag som fått NEJ från att frågas på nytt, ett nytt uppdaterat frågeunderlag ska laddas upp så snart som möjligt.

Flera tekniska anslutningar
En del transportföretag kan ha fler varumärken etc som använder olika trafiksystem. Det är möjligt för ett företag som har Transportstyrelsens medgivande att ha fler tekniska lösningar för inkoppling av tjänsten BKY och därmed kontrollera alla sina förare och trafiktillstånd.